På sin 100-årsdag

i går blev fru Maria Erlandsson på Gotlands sjukhem livligt uppvaktad och hyllad. Hyllningarna togo sin början redan tidigt på morgonen då sjukhemmets personal uppvaktade med sång och bjöd jubilaren kaffe på sängen. Uppvaktningarna pågingo praktiskt taget hela dagen med en jämn ström av besökande vänner och bekanta, vilka överlämnade blomsteruppsatser och även på andra sätt bringade hundraåringen sin hyllning. På middagen infann sig sjukhemmets styrelse, varvid domkyrkokomminister Nils Öberg höll tal och överräckte en förnämlig blomstergrupp. Även stadens präster med fruar uppvaktade. På eftermiddagen höll prosten Ronqvist en andaktsstund och sist höll pastor Thuresson en betraktelse. Vidare utfördes sång, varjämte fröknarna Munthe och Hejdenberg svarade för den musikaliska underhållningen. De uppvaktande såväl som pensionärer och personal på sjukhemmet bjödos på kaffe. över lag. Den pigga hundraåringen, som också fick mottaga hyllning pr telegram och brev, var med hela tiden och underhöll sig livligt med de uppvaktande.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 29 september 1938
N:r 225

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *