Övningar utom förläggningsorten

bedriver 5, 7 o. kulsprutekompanierna 1 18 under tiden 10—16 mars. Ledare för övningen är chefen för II bataljonen major Lindh med major Möller och kapten Brodin som stridsdomare. 5 och 7 kompanierna organiseras på två gevärs- och en tung pluton vardera. I övningshänseende underställes 1 batteriet A 7 chefen för II bataljonen den 10—16 mars samt bevakningsstyrkan i Tingstäde den 14—16 mars. Ledningen är förlagd till Klintehamn i morgon, Burgsvik den 11, Ljugarn den 12 och 13, Slite den 14 och Tingstäde den 15 mars.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 9 Mars 1938
N:r 56

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *