Översvämningen i Follingbo.

Några snapshots från vattukatastrofen.

Vattnet står högs på fälten. Strandade kärvar.

Måndagens skyfall över Follingbo blev av sensationella mått. Ryktena om nederbördsmängden ha som rykten ägnar och anstår varit av skiftande innehåll. De ursprungligen 180 mm., vilket torde vara den riktigaste siffran, ha i vissa tidningsorgan här och på fastlandet avsevärt svällt, om detta nu beror på rötmånaden eller på en allmän inställning att ”skära till i växten”. Hur som helst räckte som bekant den skyfallsvis levererade nederbörden gott till att dränka stora delar av socknen -och det är ju åtminstone för vårt landskaps vidkommande tämligen sensationellt.

Vattenfall vid avtagsvägen till Akebäck.
Hus, träd och flaggstänger spegla sig idylliskt i den nya insjön.

Här visa vi några bilder av vattukatastrofen. Samtliga tala för sig själva. Av den övre bilden. framgår med all önskvärd tydlighet hur vattnet dominerar landskapet. Observera sädeskärvarna, vilka, efter långa seglatser, av den brusande strömmen förts ned mot en gärdesgård där de ”strandat”.
Nästa bild visar ett avsnitt från trakten av Hallfreda- och Akebäcksvägarna. Från den högt belägna Vägen strömmar vattnet i ett brett vattenfall ner på åkern, och ute i densamma ser man skylarna sticka upp ur det våta elementet.
Sista bilden verkar mest av allt ett speglande insjölandskap.
(Foto: Gunnar Olsson, Ardre.)

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 17 Augusti 1938
N:r 188

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *