Othemsbarn på Visbyvisit.

Söndagsskolorna på utflykt.
Igår uppenbarade sig ett 80-tal barn från söndagsskolorna i Lärbro pastorat här i staden. Färden hit hade företagits med buss. Här besöktes först domkyrkan, där man bevistade högmässan. Predikan hölls av domkyrkokomminister Öberg och färdledaren kyrkoherde Carl Söderberg i Othem förrättade altartjänsten.
Sedan gudstjänsten var slut följde kaffe- och chokoladkalas i Mäster Henriks. källare varefter man med stärkta krafter gick ut att se på staden. Man strövade omkring bland minnesmärkena och den nya tidens påfund och när man tröttnade på detta, vilade man sig på stranden och i Nordergrävar. Ett givande besök avlades också i Botaniska trädgården. Till sist anträddes återfärden till Othem som lyckligen uppnåddes på kvällen, alla nöjda och glada med sin dag.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 5 September 1938
N:r 204

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *