Nya klagomål på Fårösunds postförbindelser.

Agronom Vilhelm Masreliez i Fårösund har hos poststyrelsen ånyo påtalat de dåliga postförhållandena för den allmänhet, som bor i och omkring Fårösund. Han upprepar kravet på, att en ordinarie posttur inrättas från och till Fårösund varje sön- och helgdag, att brevlåda skall medfölja bussen Lärbro-Fårösund och att expeditionstiden på Fårösunds poststation utsträckes över den bestämds stängningstiden, då på grund av försening öppnandet framskjutes över den bestämda tiden.
Då man betänker, skriver hr Masreliez, att platsen ej är längre avlägsen från Stockholm än att man trots den långa sjöresan kan färdas dit på 14 timmar, så är det horribelt i våm dagar, att postförbindelserna skola kvarbli på en så låg nivå. På postväsendets utveckling på Gotland torde med fog kunna tillämpas landshövding Rodhes i ett anförande fällda yttrande, att Gotland vore minst 50 år efter i utvecklingen, heter det.

Gotlands Allehanda
Fredagen 7 Januari 1938
N:r 4

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *