Ny hamn på Östergarnsholm.

Hamnförhållandena — på Östergarnsholm ha alltid varit ganska undermåliga, och fyrpersonalen har vid dåligt väder haft det synnerligen svårt att använda den hamn, som funnits. Nu har man emellertid satt i gång med sprängandet av en cirka 30 meter lång ränna på holmens norrå sida, och vidare skall en slip byggas. Man hoppas, att den nya hamnen skall utan olägenhet kunna användas även vid sydliga och sydvästliga vindar. Arbetena, som påbörjades för åtta dagar sedan, beräknas pågå 112 månad. De stå under överinseende av fyringenjör Fors, och för transporter o. d. har man tillgång till lotsverkets kutter Klara.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 19 Maj 1938
N:r 114

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *