Nordergravar iståndsättes som reservarbete.

A. K. har lämnat Visby stads arbetslöshetskommitté tillstånd att som statskommunalt reservarbete iståndsätta den yttre konterescarpmuren i ”Nordergravar” för en totalkostnad av 13,800 kr., varav arbetskostnaden utgör 9,200 kr. Statsbidrag utgår med 75 proc. till lönerna. Vid företaget få t. v. sysselsättas endast sådana personer, som fyllt 50 år eller ha försörjningsplikt mot hustru eller hemmavarande barn. Högst 20 reservarbetare få samtidigt sysselsättas vid samtliga i staden bedrivna statskommunala reservarbeten. (P.)

Gotlands Allehanda
Onsdagen 26 Januari 1938
N:r 20

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *