Nationalinsamlingen på Gotland.

Till nationalinsamlingen ha på hittills redovisade listor på Gotland skänkts följande större belopp: Slite cement och kalk a.-b. 3,000 kr., Gotlands bank 500: —, Ångbåtsbolaget 500: —, Visby bryggerier 500: —, Gotländska lantmännens centralförening 100: —, Gotlands kraftverk 100: —, Gotlands järnväg 100:—, C. J. Björkander & Son 100: —, Vamlingbo sockens sparbank 100:—, A.-B. Malma 100:—, Gotlands Allehanda 100:—, konsul Axel Lundberg 100:—, grosshandlare Anders Sandström 100:—, major Fredrik Nyström 100: —, Gotlänningens tryckeri a.b. 50: —, konsul Sven Lundberg 50: —, Gotlands järnhandel 50: —, Klintebys konservfabrik 50: —, fru Anna Stengård 50: —, köpman Gunnar Stengård 50: —.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 5 Maj 1938
N:r 102

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *