Mossbrand i Mästermyr.

I går förmiddags vid tiotiden observerades, att en mossbrand utbrutit i Mästermyr uppemot Silte, Hablingbohållet. Elden fick en ganska stor omfattning, och det tog några timmar för det tillstädeskomna släckningsmanskapet att bli herre över densamma. Med den viktning vinden hade förelåg ??????????? för brandens spridning till värdefullare skogsbestånd, och sedan 12 á 15 tunnland avbränts hejdades elden vid den kanal, som går tvärs över myren.
Hur elden uppkommit har ännu icke blivit utrett.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 24 Maj 1938
N:r 118

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *