Morgondagens föreläsning

på Arbetareföreningen hålles av magister Karl Kahlström från Klintehamn, som från sin resa i Mexiko härförleden talar om mexikanernas sätt att hantera sin nationaldryck pulque. Hr Kahlström är som be kant specialist på nykterhetsfrågor och kommer säkerligen att ha åt skilligt intressant att meddela om sina iakttagelser rörande »den mexikanska punschen».

Gotlands Allehanda
Lördagen den 12 Mars 1938
N:r 59

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *