Missionsmöten vid artillerikåren.

Med början i måndags komma under tiden till och med den 4 april att anordnas religiösa möten i artillerikå1 rens matsal varje måndag, varvid de till Gotlands soldatmissionssällskap anslutna fem samfunden växelvis stå som anordnare. I måndags var det statskyrkan, som stod som anordnare, om måndag är det Gotlands missionsförening, den 31 jan. metodistkyrkan, den 7 februari baptistförsamlingen, 14 febr. missionsförbundet och den 21 febr. åter statskyrkan. Varje möte, som hålles i matsalen kl. 7 e. m., upptager sång, bibelläsning, bön och predikan.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 19 Januari 1938
N:r 14

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *