Missionsföredrag.

Missionär fröken Wendela Wigert, som f. n. är på besök i Visby, håller missionsföredrag i kyrksalen söndag afton kl. 7. Fröken Wigert, har i många år verkat för Evangeliska Fosterlands-Stiftelsens missionsfält i Indien, och där utfört ett betydelsefullt och framgångsrikt arbete. Hennes skildringar från detta arbete bli säkert givande. Dessutom kommer även en missionsfilm att förevisas Inträdet är fritt, men kollekt för hednamissionen upptages.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 26 Augusti 1938
N:r 196

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *