Missionär fröken Eydia Sandberg.

bördig från Visby, håller missionsföredrag i Missionskyrkan torsdag afton kl. 7. Fröken Sandberg, som i många år verkat på Evang. fosterlandsstiftelsens missionsfält i Indien, har där utfört ett synnerligen uppskattat arbete. Föredraget belyses med skioptikonbilder. Ett kort inledningsanförande hålles av predikant E. Lindh. Inträdet är fritt men kollekt till förmån för hednamissionen upptages.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 2 November 1938
N:r 254

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *