Militärt.

Genom arméorder har bestämts, att utbildningen av pjäsmekaniker vid artilleriet detta år skall förläggas till Svea artilleriregemente med kaptenen vid A 3 Lundeberg som chef, Volontärsoldater och lämpliga värnpliktiga skola beordnas som elever från vissa truppförband, däribland Gotlands artillerikår.
Ifråga om utbildningen av till linjetjänset uttagna värnpliktiga har ge nom arméorder fastställts periodindelning, därvid ifråga om sommargruppens värnpliktiga vid Gotlands artillerikår tjänstgöringen skall uppdelas på tre perioder om resp. 60, 24 och 30 övningsdagar, vartill sedan komma regementsövningarna.
I generalorder har bestämts, att om värnpliktig det år han skall inrycka till tjänstgöring kommer att avlägga studentexamen så sent, att han ej kan inställa sig vid sitt regemente (kår) & fastställd dag, regementschefen får bevilja tjänstledighet erforderligt antal dagar för examens avläggande utan att detta skall medföra minskning av medgivet högsta antal tjänstledighetsdagar för den värnpliktige. (P.)

Gotlands Allehanda
Lördagen den 26 Mars 1938
N:r 70

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *