Militära besiktningsmän för motorfordon.

Till förordnande såsom besiktningsman för armén tillhöriga motorfordon m. m. vid Gotlands artillerikår har arméchefen för tiden intill utgången av 1940 föreslagit kapten von Kock med kapten Carleson som vikarie. (TT. Spec.)

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 21 Juli 1938
N:r 165

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *