Målningsarbeten i Sproge kyrka.

Byggnadsstyrelsen — har lämnat Sproge församling tillstånd till vissa invändiga ommålningsarbeten i sin kyrka. Färgsättningen på platsen bör ske efter samråd med personer, som styrelsen godkänt, exempelvis bitr. länsarkitekten O. Karth. (P.)

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 10 Augusti 1938
N:r 182

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *