Lysning

har avkunnats för tjänstemannen i Justitias inkasso- och juridiska byrå A/B Martin Carlweitz, Stockholm, och Rödakorssystern Elsa Karlsson, Stockholm, dotter till syssloman A. E. Karlsson, Visby, och hans maka, född Barck.

Gotlands Allehanda
Måndagen 17 Januari 1938
N:r 12

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *