Lummelunda hushållningsgille

hade igår eftermiddag sammankomst i Stenkyrka skola, varvid förhandlingarna leddes av hemmansägare Per Svensson, Sorbys. Till ledamot av bestyrelsen återvaldes hr O. Björkunder, Pajse i Martebo, med hr Gunnar Thorell, Kvie i Martebo, som suppleant.
Efter sammanträdet höll trädgårdskonsulent Emil Nilsson ett intressant föredrag om fruktodling och frukthandel, belönat med livliga applåder. Föredraget följdes av en stunds diskussion. Sammanträdet var talrikt besökt.

Gotlands Allehanda
Tisdagen 4 Januari 1938
N:r 2

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *