Lösöreauktion i Hellvi.

LÖRDAGEN DEN 19. MARS kl. 2 e. m. låter JOHN OLOFSSONS sterbhusdeägare, VIVLINGS, HELLVI, genom auktion försälja: en mjölkko, 8 st. bisamhällen i ramkupor, arbetsvagn sättare, handredskap, m. m.
Betalningsanstånd med vanligt äganderättsförbehåll till den 1 sept.
1938 eller vid anfordran.
Lärbro i mars 1938.
John W. Andersson.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 12 Mars 1938
N:r 59

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *