Livränta åt värnpliktig.

Hrr Gustav Hallagård och Axel Hansson i Rubbestad motionera i andra kammaren om ett årligt understöd åt Carl Otto Andreasson i Sollebrunn, som under värnpliktstjänstgöring vid dåvarande Gotlands infanteriregemente ådragit sig sådan sjukdom, att han numera är fullständigt oförmögen till arbete. Motionärerna hemställa, att understödet bestämmes till sådant belopp, att den till honom utgående livräntan sammanlagt kommer att uppgå till 1,200 kr. pr år. (P.)

Gotlands Allehanda
Måndagen 24 Januari 1938
N:r 18

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *