Lina myrs torrlägningsföretag.

Sökandena i Lina myrs torrläggningsföretag av år 1937 hade i går ett talrikt besökt möte i Hörsne 5. L. U.-lokal för att taga ställning till frågan angående företagets vidare åtgärder. Därvid beslöts enhälligt att sökandena vid event. överklagning från motpartens sida angående den ifrågasatta torrläggningen skulle inkomma med nya påminnelser i ärendet.

Gotlands Allehanda
Tisdagen 25 Januari 1938
N:r 19

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *