Lättviktare och lastbil kollidera.

I torsdags eftermiddag vid 5-tiden inträffade återigen en olycka på våra landsvägar, närmare bestämt vid södra utgången av den nyanlagda kurvan förbi Stava i Barlingbo. En 2-tons Volvo-lastbil, förd av chaufför O. Johansson från Dalhem, hade under dagen kört grus för vägstyrelsens räkning och var på väg mot Visby för att skaffa olja till bilen.
I kurvan vid Stava, där sikten som bekant är god, kom en lättviktsmotorcykel körande ute på sin rätta sida. Kommen snett framför bilen förlorade föraren, byggnadssnickare K. G. O. Söderström, Smedjegårda i Björke, på något sätt herraväldet över sitt fordon och körde rakt på lastbilen, som snabbt kunde bromsa in och stanna. Vid kollisionen kastades motorcykelns förare i vägen och erhöll en del skador, han klagade över smärtor bl a i axeln och benet. En privatbil, som vid tillfället kom körande, tog den skadade med sig till lasarettet. Motorcykeln blev ganska illa åtgången vid krocken och bilen fick bucklor på skärm och motorhuv, varjämte högra lyktan förstördes.
Olyckan verkar mycket svårförklarlig, då vägen är över fem meter bred på detta ställe och motorcykeln hade 2 – 3 meter att komma förbi på. Tydligen har föraren blivit konfunderad på något sätt.
Den skadade, som vårdas på lasarettet, har ådragit sig ett komplicerat brott på vänstra armen samt skador i ena knäleden. Någon fara för hans liv torde icke föreligga.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 16 april 1938
N:r 87

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *