Lasarettsdriftens rationalisering.

Särskild B. B.-avdelning av nöden.
Gotländsk studiefärd till fastlandslasarett.

Landshövding Rodhe har idag hemkommit från några dagars studiefärd till en del mellansvenska lasarett, som han i spetsen för en gotländsk delegation företagit. Landshövdingen har som vanligt älskvärt ställt sig till förfogande för en liten intervju.
Resan utgör ett led i det utredningsarbete, som på uppdrag av landstinget pågår här angående möjligheterna att genom en rationalisering nedbringa kostnaderna för lasarettets drift och samtidigt om möjligt råda bot för den konstanta överbeläggningen på sjukhuset. Landstinget uppdrog i höstas åt förvaltningsutskottet att gemensamt med lasarettsdirektionen verkställa en utredning. Den delegation, som nu några dagar besökt vissa fastlandslasårett, bestod av landshövding Rodhe, riksdagsman K. F. Söderdahl, f. riksdagsman Arvid Gardell, landstingsman J. Ahlsten samt lasarettssvysslomannen G. A. von Zweigbergk. Dessutom medföljde dr Sandahl i egenskap av lasarettets chefläkare på resan.
Färden hade gått över Stockholm till. Eskilstuna, Örebro, Katrineholm, Norrköping och Nyköping.
Speciellt hade intresset knutit sig till Örebrolasarettet, vars chef dr Bohmansson företagit en hel del goda förbättringar och praktiska förändringar beträffande organisation och arbetsfördelning. Enligt vad landshövdingen framhöll, torde man nog få tänka sig att för Visbys del anordna en speciell barnbördsavdelning. då i längden nu rådande förhållanden icke kunna bibehållas.
Får man åter barnbördspatienterna förlagda i en särskild avdelning, kan man ha hopp om att något litet lätta på den nu kroniska överbeläggningen på lasarettet i övrigt.
Något resultat av den pågående utredningen är ännu icke att vänta men frågan torde till hösten komma att framläggas för landstinget.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 5 Maj 1938
N:r 102

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *