Lantmäterikontoret.

Byggnadsstyrelsen torde komma att för 10. år förlänga kontraktet för de åv lantmäterikontoret i Visby förhyrda lokalerna i f. d. artillerikasernen, Reparationer erfordras icke i vidare mån än att ventilationsanodning bör anbringas i arkivsalen, för vilken luftväxling måste ske genom fönster.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 24 Mars 1938
N:r 69

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *