Länets nya landshövdingefru.

Fru Amanda Jeppsson.

Vi meddela här en bild av den nya lanfshövdingskan i länet, fru Amanda Jeppsson.
St. T. D. har underkastat de nya landshövdingefruarna korta intervjuer, och landshövdingskan Jeppsson har därvid gjort följande uttalande :
— Jag fick höra det alldeles nyss i radio och har inte ens fått tala med min make, som just är sysselsatt med årets statsrevision. Här står jag med en stor lantgård att sköta och skall inom en vecka vara installerad i Visby. Men min 18-årige son får ta hand om gården. Om han är för ung till det? Visst inte, han är så duktig … förresten kan han få min 17-åriga dotter till hjälp.
Fru Jeppsson är en utomordentlig husmor, som med liv och lust tar del i arbetet i sitt hem. Inför sina nya uppgifter känner hon … ja, det vet hon faktiskt inte riktigt. Alltsammans har ju kommit så kolossalt överraskande.
Landshövdingskan Rodhe uttalar:
— Det känns förfärligt tomt, det måste jag medge, att lämna det arbetsfält jag haft i 11 år här på Gotland. Jag har varit flitigt engagerad i allt möjligt hjälparbete: Röda korset, blindverksamheten, hemslöjden etc. Men på ett sätt känns det som att komma hem igen att flytta till Kristianstad. Min make och jag bodde där som nygifta i hela fem år, och släkten Rodhe har ju djupa rötter just i de trakterna. Och gott om goda vänner har vi.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 28 september 1938
N:r 224

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *