Landstormen.

Någon omorganisation av landstormen är icke att förvänta före ingången av nästa budgetår. Arméförvaltningen föreslår, att för 1938—1939 beviljas som arvoden åt förrådsförvaltare vid följande landstormsförråd å Gotland: Ala och Hafdhem vardera 540 kr., i Sanda och Bäl vardera 420 kr. samt å Fårön 600 kr. eller sammanlagt 2,520 kr. (P)

Gotlands Allehanda
Fredagen den 6 Maj 1938
N:r 103

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *