Landstormen inkallas.

Den väntade generalordern angående inkallelser av värnpliktiga av årsklass 1923 till landstormsövningar har nu utfärdats. Bl. a. har bestämts, att värnpliktiga från Gotlands inskrivningsområde skola inkallas till Gotlands artillerikår och Gotlands infanteriregemente, nämligen f. d. fast anställt underbefäl m. fl. till befälsövning 10—23 juli samt övriga värnpliktiga till repetitionsövning 17—23 juli. Till Gotlands artillerikår skola inkallas artillerister och kustartillerister, medan alla övriga värnpliktiga skola inrycka vid Gotlands infanteriregemente. (P)

Gotlands Allehanda
Fredagen den 27 Maj 1938
N:r 120

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *