Landsbygder. Vall.

VALL, 4 april.
Hogrän skytteförening hade sistlidne söndag anordnat tävling i fältskytte om bröderna Petterssons vandringspris, uppsatt år 1917.
Vädret var icke det allra bästa för fältskjutning, ty en växlande belysning och en frisk sidvind var rådande.
Målen, som voro placerade på föreningens skolskjutningsbana, utgjordes av hjälmfigur på 90 meters avstånd, 1/3 figur på 275 meters avstånd, kg.-laddare på 210 meters avstånd, och ett rörligt på 175 meters avstånd. Desamma voro delvis svårplacerade.
Följande resultat uppnåddes: Gunnar Pettersson, Hogrän, 16 tr., som därmed erövrade vandringspokalen jämte hederspris, Nils Pettersson, Hogrän, 15 tr., erhöll hederspris, Georg Andersson, Mästerby, 14 tr., hederspris, Viktor Larsson, Hogrän, 14 tr., Valter Sjögren, Mästerby, 13 tr., Lennart Pettersson, Hogrän, 12 tr. och Sven Pettersson., Mästerby, 12 tr.
Omedelbart efter skjutningens slut höll föreningen sitt årsmöte i skyttepaviljongen.
Styrelsens förvaltningsberättelse upplästes och lades med godkännande till handlingarna. Av densamma framgick att föreningen har 35 godkända medlemmar, som under året lossat 5,051 skott. 1 rekrytmärke, 1 högre årtalsmärke i brons och ett dito i silver har under året tilldelats därtill berättigade medlemmar.
Styrelsen för år 1938 fick följande-sammansättning: Ordförande, Gunnar Pettersson, sekreterare Victor Larsson och kassör, Arvid Jakobsson. Suppleanter: Adolf Olsson och Gustaf Pettersson.
Revisorer blevo hrr Oskar Pettersson, Träkumla, o. Sigurd Larsson, Hogrän, supplerade av Nils Johansson, Vall, och Lennart Pettersson, Hogrän.
Till föreningens ombud vid förbundssammanträde utsågs Gunnar Pettersson.
Att tjänstgöra såsom skjutinstruktörer under 1938 blevo utsedda hrr Gunnar Pettersson, Nils Pettersson, båda i Hogrän, och Hj. Eriksson, Mästerby.
Årets skolskjutning skall börja sista söndagen i april månad.
Slutligen vill föreningen till herr och fru Pettersson framföra sitt hjärtliga tack för det årligen återkommande rikt dukade kaffebordet.
V. H.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 6 april 1938
N:r 79

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *