Landsbygden. Väte.

VÄTE.
Vätekretsens F. P. U-avdelnings medlemmar voro i torsdags kväll samlade till ett trevligt samkväm i härvarande ordenslokal. Sedan ”Vintern rasat ut” unisont avsjungits ??? ordf. hr K.-G. Carlsson, Hogrän, hälsat samtliga välkomna vidtogo mötesförhandlingarna. Bl. a. beslöts att förlägga nästa möte till Vall torsdagen den 12 maj och till värdar för detta möte utsågs medlemmarna från Hogrän med hr Effe Palmqvist som sammankallande. Vidare beslöts att rekvirera medlemsmärken till avdelningens samtliga medlemmar. Folkskoll. Sten San-delin höll ett orienterande anförande om bestämmelserna för rösträtt och valbarhet vid landstingsmannaval och i anslutning härtill vidtog en livlig diskussion. Efter förhandlingarna bjöds på kaffe och lösnummer av Frisinnad Ungdom försåldes. Därefter vidtog kvällens program upptagande bl. a. musik av fröken Helga Gomgir och hr Joh. Fredriksson, Eric Gomgir och John Runfeldt, deklamation av fröken Gunhild Larsson och gutamål av hr Josef Malmström, samtliga prestationer belönades på sedvanligt sätt av den stormförtjusta publiken. 10 nya medlemmar anslöto sig till avdelningen som nu har 53 medlemmar. Som avslutning sjöngs: ”Härlig är kvällen”, varefter ordf. tackade Väte-kamraterna för visad gästfrihet.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 26 april 1938
N:r 94

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *