Landsbygden. Väte.

VÄTE.
Årets första ord. kommunalstämma hölls i tisdags å vanligt ställe. Sedan ordf. förklarat stämman öppnad, granskades först räkenskaperna, vilka även godkändes, och beviljades full ansvarsfrihet åt förvaltare och revisorer. Som andra punkt företogs avskrivningar av en del oguldna kommunalutskylder. Följde så en del val. Till ledamöter i valnämnden omvaldes samtliga förutvarande, hrr Krist. Olofsson, Bäx, Rud. Olsson, Gräne, Gust. Johansson, Haltarve, och A. J. Pettersson, Gräne. Likaledes omvaldes suppleanterna hrr K. Olofsson, Magnuse, och Rud. Larsson, Norrbys. Till ledamöter i skogsvårdskommitten omvaldes även för kommande treårsperiod hrr Krist. Olofssan, Bäx, och Joh. Berg, Kvie. Det av Frälsningsarmen begärda anslaget av 25 kr. till hjälp åt frigivna fångar beviljades enhälligt. Härefter upplästes och godkändes kommunalnämndens förslag till skogsbrandsordning. Sist beslöts att hemställa till magasinskassan om gottgörelse för de utgifter kommunen åtagit sig till Klintehamns extra veterinärdistrikt.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 22 april 1938
N:r 91

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *