Landsbygden. Väte.

VÄTE, 28 mars.
Hejde—Väte juniorförening av De Ungas Förbund hade i lördagskväll försäljning av under vintersäsongen tillverkade arbeten, Försäljningen var anordnad i goodtemplarsalen i Väte, vilken fylldes av en intresserad publik. Distriktssekreterare Rol. Thomsson inledde med att läsa en Dav:s psalm och hälsade alla välkomna, särskilt pastor Joh. Eriksson, som verkat som Evangeliska Fosterlandsstiftelsens missionär i Abessinien och nu reser på Gotland. Hr Thomsson utförde även solosång till orgelackompanjemang, Så berättade pastor Erikson med upplevelsens friskhet om en del förhållanden, där han verkat och lade åhörarna varmt på hjärtat att ej tröttna i arbetet och förbön även för Afrikas lidande folk.
Härefter vidtog försäljningen av de trevliga sakerna, bland vilka mnfan särskilt märkte en möbel av sjögräs, bestående av bord, 2 stolar och en taburett.
Klubban sköttes av hr Thomsson. Försäljningen gav i resultat brutto något över 175 kr., ett resultat, som måste betraktas som synnerligen AN då det ju är gott om försäljningar så här års. Den frivilliga kollekten blev 12 kr. Distriktssekr. Thomsson tackade sist de närvarande för hjälp. och intresse och nedkallade välsignelsen.
Engivande sång- och musikafton hölls i går afton i Betelkapellet härstädes, där ungdomar från flera socknar häromkring samlats till kamratmöte. Mellan sången och musiken höllos korta, till hjärtat gående vittnesbörd. Pastor Gustavsson, Klintehamn, avslöt med att uttala de ungas tacksamhet till ”värdarna” och önskade Guds välsignelse över verksamheten.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 29 mars 1938
N:r 72

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *