Landsbygden. Väte.

VÄTE, 10 jan.
Den årligen återkommande barnfesten, till vilken alla församlingens barn inbjudas, hölls i lördags i kyrkan. Som vädret var det bästa tänkbara så här års, så blev tillslutningen, isynnerhet vad barnen beträffar, mycket god. Sedan en psalm sjungits, talade dr Kjellander hjärtligt och manande över Ps. 1, därvid riktande sig både till de äldre och barnen. Då det nu var sista gången tal. hade tillfälle att vid en sådan fest ha de yngsta i församlingen framför sig, önskade han särskilt varmt lägga dem på hjärtat att ställa sig den uppläs-ta psalmens ord till efterrättelse och så vinna den sanna livslyckan och bliva goda svenska medborgare och kristna.
Följde så åter psalmsång, varefter barnen fingo tända ljusen i den stora granen och läsa sina verser och bibelspråk. Under tiden tändes även ljusen i kronor och ljusstakar, och snart strålade templet i full belysning. Stud. Rud. Hall talade nu en stund med barnen om julen och julfinandets innebörd samt även något om den bok, i vilken vi läsa julens evangelium. Så agingo barnen några julsånger, varefter följde altartjänst av dr Kjellander. Slutligen utdelades till barnen stora påsar med mycket gott i.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 12 Januari 1938
N:r 8

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *