Landsbygden. Vamlingbo.

VAMLINGBO.
Utfärd till Vamlingbo och Hoburgen hade i söndags de dövstumma på Gotland. I buss anlände samtliga deltagare jämte dövstumspastor Svenfors från Stockholm till Vamlingbo kyrka, där gudstjänst hölls kl. 11,30 f. m. Gudstjänsten inleddes med altartjänst, som förrättades av pastor Svenfers på teckenspråket. Gripande och högtidligt var det, när trosbekännelsen av pastor Svenfors tecknades och samtidigt högt lästes, så att även övrig allmänhet kunde följa med. De starkt symboliska tecknen för Gud, korset, Anden och helgedom voro mäktigt tilltalande. Efter altartjänsten höll pastor Åberg predikan tolkad på teckenspråket av pastor Svenfors.
Predikan handlade om de välsignelser, som möta på den väg, där Jesus Kristus går fram, samt att vi alla fått någon nådegåva, med vilken vi kunna tjäna i Guds rike. Efter gudstjänsten hälsade pastor Åberg alla välkomna och så vandrade samtliga in i prästgården, där Vamlingbo och Sundre kyrkliga ungdomsförening bjöd på kaffe.
Så ställdes utfärden till Hoburgen, där deltagarna med livligt intresse besågo Hoburgsgubben och andra naturens sevärdheter. För flera av dem var det första gången de voro här nere, och att glädjen över besöket i dessa sägenomspunna bygder var stor, det märktes tydligt. Sundre kyrkliga syförening bjöd samtliga deltagare i utfärden rikligen på välsmakande smörgåsar och mjölk, för vilken vänlighet resenärerna voro mycket glada och tacksamma och deras tack framfördes av en representant för dem, tolkad av pastor Svenfors. Efter utfärden till Hoburgen ställdes färden ner till den vackra badstranden vid Heligholmen, där flera togo sig ett uppfriskande bad.
Men en angenäm dag försvinner fort och snart nog måste återfärden anträdas. Vid prästgården gjordes ett kort uppehåll, vars värdfolk hjärtligt avtackades, och så ställdes färden till Visby och respektive hemorter. Utfärden hade anordnats genom dövstumspastor Svenfors, Stockholm, som tycktes vara hjärtligt avhållen av sin ”församling”.
Ett trettiotal deltogo i utflykten, som gsynnades av ett härligt sommarväder.

Vigsel förrättades på söndagen i Vamlingbo prästgård mellan hemmansägaresonen Ivar Hansson, Vestergårda i Sundre, och hemmansägaredottern Berta Hansson från Norrgårda i Hamra församling. Vigseln förrättades av pastor Åberg, som vid tillfället även höll ett tal till brudparet och önskade över deras hem och framtid den lycka som gör livet ljust och rikt.

Vamlingbo och Sundre kyrkliga ungdomsförening hade på söndagskvällen sammanträde i prästgården, varvid beslöts att i likhet med som förut varit fallet även i år högtidlighålla ”De gamlas dag” samt att denna skall hållas den 11 september. För att ordna för denna högtidlighet tillsattes en kommitté.
Denna högtidsdag har för varje år omfattats med allt större intresse och varit till mycken glädje, och det är förhoppning att den även i år skall medföra välsignelse och trevnad.

Gotlands Allehanda
Tisgen den 23 Augusti 1938
N:r 193

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *