Landsbygden. Vamlingbo.

VAMLINGBO.
Söndagsskolfest
hölls i söndags i missionshuset. Fastän det regnade hela eftermiddagen ganska bra hade rätt många kommit tillstädes. Festen började med sången: Sabbatsdag hur skön du är” o. s. v., varefter söndagsskolans föreståndare handl. hr C. A. Wessman hälsade såväl barn som äldre välkomna, läste den 23 psalmen i Psaltaren och ledde i bön. Pastor Skogwikhöll tal till barnen över Jesu ord till den samaritiska kvinnan, Joh. 4: 13, 14, och framhöll i anslutning därtill, att denna världens ting icke kan tillfredsställa mäninskan, vilket däremot det kan som Jesus giver. Även hr Efr. Larsson höll tal till barnen och berörde däri söndagsskolans syfte. Såväl barn som äldre bjödos på kaffe, men barnen trakterades dessutom med apelsiner och en vacker sommartidning. Pastor Skogwik avslutade festen med några ord till de församlade i anslutning till en av dagens texter samt nedkallade Guds välsignelse.

Regnet, som den senare tiden fallit över Gotland har även här ute på ”sudret” gjort god verkan. Visserligen är det inte bra för höbärgningen, vilken går betydligt saktare i regntider, men lantbrukarna har all anledning att vara glada. Regnet har räddat mycket undan förödelsen. Hade det kommit tidigare, hade det varit bättre. En del backar har varit ganska förbrända, så som de knappast varit på många år. Nu börjar dock gräset att lysa grönt igen och ge åt naturen en vackrare dräkt. Djuren, som förut haft det rätt magert med bete, har åter fått börja äta av den späda grönskan.

De första signalerna till höstens valstrid börja nu höras i våra bygder. I går hade sålunda nationalsocialisterna anordnat ett propagandamöte i Vamlingbo. Det var anordnat som friluftsmtöe, men den regndigra väderleken hade tydligen menligt inverkat på publiktillströmningen, ty blott ett ringa antal åhörare hade kommit samman. Föredrag hölls av hr Ottosson och ämnet var Demokrati och välfärdspolitik — en politisk bluff. Och skulle det vara så illa beställt med handhavandet av vårt lands näringspolitik och åtskilligt annat, då vore det bedrövligt.
På kvällen höll samme talare föredrag i Burgsvik. Publiken där var heller inte talrik. Sommaren är. tydligen inte lämplig för valpropaganda, såvida intet särskilt aktuellt föranleder därtill.

Sommarfest.
Vamlingbo friförsamling hade i går sin söndagsskolfest: Det var meningen att den skulle ha hållits i det fri,a men det regniga vädret gjorde att festen måste hållas i missionshuset.
Programmet var värdefullt och omväxlande och tal höllos av hrr Efr. Larsson och C. A. Wessman samt past. Skogwik.
Såväl barn som äldre bjödos på kaffe och dessutom fingo barnen tidningar m.
m. En god kollekt för söndagsskolverksamheten upptogs. Festen avslöts av pastor Skogwik.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 12 Juli 1938
N:r 157

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *