Landsbygden. Vamlingbo.

VAMLINGBO.
Friförsamlingens ungdomsförening hade i går kväll anordnat sin sedvanliga vårfest i missionshuset, vilken i alla avseenden blev vällyckad. Efter det att sången 585 sjungits. hälsade pastor Skogwik de församlade välkomna samt läste: 1- Petr. 1: 10-12 och ledde i bön. Sedan blåbandskören sjungit ett par sånger talade missionär Ehne över 1 Tim. 6: 11, 12. Talaren formade sitt anförande i en allvarlig appell till ungdomen att fly det onda och kämpa för renhet och rättfärdighet. Denna flykt betyder ej feghet, sade talaren, ty det blir en kamp, som borde mana och inspirera särskilt ungdomen. Denna kamp blir en prestation så god som någon. Men det vinnes också något positivt för livet, som ger lön för mödan och sätter den kämpande i besittning av de bästa dygderna.
Efter föredraget sjöngs gemensamt ”Värj din tro, din ungdoms krafter, Värj din tro!” Under tiden uppbars en god kollekt för ungdomsföreningens kassa. Därefter serverades kaffe mot frivillig avgift, varefter kören sjöng en avdelning vårsånger. Sven Larsson läste ”Herre, jag har hört Din stämma” av Ragnar Jändel, och efter ytterligare en avdelning sånger av kören sammanfattades aftonens program i ett kort anförande av pastor Skogwik, vilket också det blev en vädjan till de församlade. Till slut sjöngs ”O, Jesus värdes mig ledsaga” o. s. v.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 24 Maj 1938
N:r 118

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *