Landsbygden. Vamlingbo.

VAMLINGBO, 18 jan.
Hyllad 40-åring. Folkskolläraris Erik Esklund fyllde i fredags 40 år och blev med anledning därav föremål för hjärtliga hyllningar. Tidigt på morgonen uppvaktade Blåbandskören, vars stiftare och ledare jubilaren är, och ägnade 40-åringen sin sångarhyllning samt förärade honom en gåva, en silversak, samt blommor. Under dagens lopp uppvaktade skolrådet med blommor.
På aftonen hade ett stort antal gäster inbjudits till jubilarens hem, där hyllningarna fortsatte. Folkskollärare Emil Dalström, Grötlingbo, frambar sålunda lärarkollegors och sångkvartettens hyllning och överlämnade som minne av dagen en tennbägare. Vidare talade pastoratets båda präster samt på skolrådets vägnar vägmästare Segergren. Under den trevliga samvaron medverkade lärarnas sångkvartett med sång, och gästernas tack tolkades till sist av pastor Åberg.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 19 Januari 1938
N:r 14

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *