Landsbygden. Vamlingbo.

VAMLINGBO, 17 jan.
Friförsamlingens årsmöte hölls i fredags i missonshuset under rätt god tillslutning av medlemmar. Efter att en sång sjungits läste pastor Skogwik ett bibelord, Luk. 1: 66, och ledde i bön samt talade i anslutning till det lästa om storheten i att vara med Gud och att ha Gud med i verket. Församlingens ordf., herr Efr. Larsson, tog sedan till orda, hälsade de närvarande välkomna och förklarade församlingens 60:de årsmöte öppnat. Till mötets ordf. valdes Efr. Larsson och till sekreterare herr Rudolf Olofsson. Års- och revisionsberättelserna upplästes och godkändes, varpå full och tacksam ansvarsfrihet beviljades styrelsen för det gångna året. Av årsberättelsen framgick att verksamheten fortgått oavbrutet som vanligt med enskilda och offentliga möten. Församlingen har under året firat sextioårshögtid. Vid detta tillfälle medverkade distriktsf. Sam. Larsson, som är ett bygdens barn och pastor J. 0. Häggström, som förut tjänat församlingen. Högtiden var välbesökt och givande.
Av revisionsberättelsen framgick att kassaomslutningen utgjorde kr. 1,669: 10. Medel har lämnats till såväl Svenska som Gotländska Missionsförbunden.
Församlingsföreståndare och vice föreståndare omvaldes, likaså styrelsen, söndagsskollärare, juniorledare, festkommitté och övriga tjänande. Att undersöka möjligheterna för missionshusets restaurering uppdrogs åt styrelsen. Ordf. framförde församlingens tack till pastor Skogwik, vaktmästare och alla andra som på ett eller annat sätt tjänat i församlingen, varefter årsmötet förklarades avslutat. Efter kaffe med gemytligt samspråk tackade pastor Skogwik och avslutade med att nedkalla Guds välsignelse.

Gotlands Allehanda
Tisdagen 18 Januari 1938
N:r 13

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *