Landsbygden. Vall.

VALL.
En sånggudstjänst hölls här i kyrkan i söndags kl. 8 e. m. av Gotlands Baptisters distriktskör under ledning av Johannes Gardell, Vesterhejde. Er Den vackra och innehållsrika gudstjänsten inleddes med ”Lovsång” av Beethoven till kör och orgel, varefter pastor Arvidsson från Havdhem framsteg i koret och läste några verser urDavids 40:e psalm samt ledde i bön. Härefter sjöng kören till orgel ”Höga sång” av Andersén, under ledning av Erik Gomér från Väte med hr Gardell vid orgeln. Sedan följde en vårsång samt ”Sverige” av Stenhammar. Emanuel Gardell från Stenkumla sjöng nu ett barytonsolo ”Lovsång” av Ekelöv, ackompanjerad av J. Gardell. Efter att kören sjungit ”Israels herde” av Bortmansky samt ”Herre när dig jag haver” av Stein, framträdde pastor Josef Gustavsson från Klintehamn och höll ett kort tal och bön. Nu samlades åter kören i koret och sjöngo 3 sånger för solo och kör, nämligen ”Davids psalm 100” av Gustaf Nordqvist, ”Gå ej mig förbi o Jesus” av Thoresson, samt ”Han vård om mig tar” av Lowry. Solist var E. Gardell. Fru Lindgren, Visby, sjöng nu ett sopransolo, ”Säg minnes du psalmen vi sjöngo” av Merikanto. Efter detta vackra solonummer sjöng kören ”Dessa som äro klädda” av David Wikander. Nu framträdde pastor E. Amér och i några väl valda ord tackade han sångarna för den vackra och välsignade sånggudstjänst de berett oss samt önskade dem hjärtligt välkomna åter.
Som sista nummer enligt programmet var ”Stora och underbara” av Josef Eriksson, till kör och orkester.
Pastor Arvidsson framsteg nu och avslöt med att nedkalla Guds välsignelse över kvällens sångstund. Kören sjöng nu ett extranummer, varefter unisont sjöngs ”Herre signe du och råde”.
Den vackra och rikt givande sånggudstjänsten var därmed till ända.
En frivillig kollekt upptogs som tillföll sångarkassan.

Vårsådden är nu i det närmaste avslutad, och jorden väntar nu bara på regn och värme.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 10 Maj 1938
N:r 106

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *