Landsbygden. Tingstäde.

TINGSTÄDE, 26 mars.
Fältskjutning om Folepokalen var igår anordnad av Tingstäde skyttegille och deltogo 47 skyttar i tävlingarna. Fyra gillen hade hörsammat inbjudan och Endre gille ställde upp två femmannapatruller, Ekeby två, Lokrume en, Fole en, vilken dock ej var fulltalig, samt Tingstäde två patruller.
Pokalen erövrades av Endre skyttegilles patrull n:r 1 vilken utgjordes av G. Glivberg, E. Tomasson, T. Jakobsson, F. Nilsson och V. Karlsson för 78 träffar, närmast följd av Ekeby patrull n:r 1 vilken även hade 78 träffar. Målen utgjordes av kg.-laddare, 1/6-, 1/4- och 1/1-figurer å respektive 190, 150, 170 och 360 m. avstånd. Tävlingen var kombinerad med två insatser, en å samtliga mål och en å mål n:r 3. i Efter tävlingen samlades skyttarna i paviljongen där kaffe serverades och prisutdelning förrättades.
I den individuella tävlingen erhöllo följande pris: IV klass: H. Bergström, Ekeby, 18 tr. 4 kr.; E. Bendelin, Lokrume, 17 tr.3:—; G. Stenström, Tingstäde, 16 tr. 3:—; O. Eriksson, Fole, 14 tr. 2:—; II klass: E. Tomasson, Endre, 19 tr. 5: —; A. Bergström, Ekeby, 18 tr. 3: —; G. Glivberg, Endre, 18 tr: 3: —; R. Angelöv, Ekeby, 17 tr. 2:—; N. Stengård, Tingstäde, 16 tr. 2: —; II klass: G. Johansson, Lokrume, 19 tr. 5: —; K. Klint, FAR de, 17 tr. 3: —; V. Karlsson, Endre, 17 tr. 3:—; S, Eliasson, Tingstäde, 14 tr. 1: —; N. Boberg, Tingstäde, 14 tr. 1: —; F. Nilsson, Endre, 14 tr. 1: —; K. Å. Smedberg, Ekeby, 14 tr. 1:—; I klass: FH Karlsson, Endre, 12 tr. 1: —.
Pristagare å mål 3 blevo: IV klass: E. Bendelin, Lokrume, 6,45 p. 4 kr.; H. Bergström, Ekeby, 5,46 Pp) 3: —; N. Glansholm, Tingstäde, 5,42 2:50; G. Stenström, Tingstäde, 5,38 2:50; IL klass: A. Bergström, Ekeby, 6,51 3: —; G. Glivberg, Endre, 6,49 3: —; H. Gustafsson, Endre, 5,41 1:50; E. Tomasson, ”Endre, 5,38 1: 50; R. Angelöv, Ekeby, 5,36 1:50; A. Olofsson, Fole, 5,35 1:50; G. Pettersson, Endre, 5,34 1:50; O. Bendelin, Lokrume, 5,32 1:50; II klass: G. Johansson, Lokrume, 6,44 poäng 3:—; K. Å. Smedberg, Ekeby, 6,41 3: —; V. Karlsson, Endre, 5,41 1:50; O. Karlsson, Ekeby, 5,40 1:50; F. Nilsson, Endre, 5,40 1:50; H. Öjefors, Endre, 5,35 1:50; H Blom, Endre, 5,34 ”1:50; S. Eliasson, Tingstäde, 5,31 1:50; I klass: H. Karlsson, Endre, 5,45 poäng 2:—.
Sedan pristagarna vederbörligen avhurrats framfördes de inbjudnas tack av hr Öjefors, Endre, som även önskade samtliga välkomna till Endre nästa år.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 28 mars 1938
N:r 71

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *