Landsbygden. Tingstäde.

TINGSTÄDE, 24 jan.
Fältskjutning var i går anordnad av Tingstäde skyttegille i närheten av skjutbanan, varvid tävlades om 1933 års fältskjutningspokal jämte insatser.
Skjutningen leddes av hr G. Stenström och målen utgjordes av 1/3-figur på 380 m., 1/3 på 300 m. och hjälmfigur på 100 m. Skjuttiden var 1 minut på sex skott mot varje mål. Pokalen erövrades av A. Boberg för 17 träffar.
De bästa resultaten i de olika klasserna blevo:
IV klass: A.Boberg 17 tr., R. Hederstedt 16 tr.
III klass: N. Stengård 12 tr.
II klass: H. Sjökvist 14 tr., S. Eliasson 12 tr., K. Klint 9 tr.
I klass: F. Sjögren 5 tr.
Rekrytklassen: K. A. Hallgren 5 tr., L Pettersson 5 tr.
Skjutningen å de längre avstånden försvårades genom hård vind från sida, vilket särskilt de yngre skyttarna hade svårt att beräkna. Tjugo medlemmar deltogo i skjutningen.

Gotlands Allehanda
Tisdagen 25 Januari 1938
N:r 19

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *