Landsbygden. Stenkumla.

STENKUMLA, 8 mars.
BR. L F-avdelningen för Träkumla, Stenkumla och Västerhejde socknar hade i går sitt årssammanträde i godtemplarlokalen härstädes med jordbr. Nils Fransén, Anglarve i Träkumla som ordförande. Sedan berättelserna genomgåtts skedde styrelseval, som i stort sett bestod i omval av föregående funktionärer.
Till ledamöter omvaldes Nils Fransén och Karl-Gustav Grönhagen, Anglarve i Träkumla, Axel Björkman, Källgårds i Stenkumla, och Fred. Muährer, Larsarve i Stenkumla. Från Västerhejde nyvaldes Axel Virgin, Hallvards, och ytterligare en representant från denna socken invaldes i styrelsen, nämligen Karl Andersson. Suppleant i styrelsen blev Torsten Viman, Nygårds, och till revisorer valdes Alfr. Larsson och Frans Cederlund, båda i Stenkumla. Till att representera avdelningen vid ortsförbundets stämma valdes förutom ordf. och sekr. Carl Munthe, Stenstu i Västerhejde.
S. L. U.-arna från Träkumla svarade för den lättare delen av programmet och bjödo på underhållning i form av sång, musik, teater och deklamation. Ombudsrhan Norman, Halla, var närvarande vid era och höll ett föredrag om R. L. F.arbetet.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 8 Mars 1938
N:r 55

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *