Landsbygden. Stenkumla.

STENKUMLA.
Metodistförsamlingen höll i lördags kväll under god tillslutning offerhögtid. Mötet inleddes med psalmsång varefter pastor Eric Lind ledde i bön och hälsade de närvarande välkomna. Juniorföreningens flickor och pojkar medverkade förtjänstfullt med sång och uppläsning. Ingegärd Laurin höll ett med intresse åhört resekåseri från en färd till Dalarna. Efter en stund kring kaffebordet höll församlingens pastor en kort predikan med orden i Hebr. 13: 8 ”Jesus Kristus är densamme igår, och i dag och i evighet”, som utgångspunkt. Under psalmsång upptogs en offerkollekt som inbringade ej mindre än 70 kronor. Den alltigenom goda högtidsstunden avslöts med välsignelseönskan och lovsång.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 1 november 1938
N:r 253

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *