Landsbygden. Stånga.

STÅNGA.
Ett gaska ovanligt besök hade man i Stånga på lördagskvällen, då pastorsfamiljen Fetter från Riga besökte Malmgard. Den stora lokalen var även fullpackad av folk när som inledning sjöngs ”Jesus, låt mig städse börja”. En av de nykomna frälsningsofficerarna i Hemse läste så några bibelverser och hälsade alla välkomna. Ledningen överlämnades sedan åt den äldste av de tolv syskonen, en sympatisk ung man, vilken med några ord omtalade familjens skiftande öden och ändamålet med det hela, att hjälpa fadern skaffa medel till barnaskarans uppfostran. En lettisk marsch spelades först och sedan följde olika musikstycken och sånger från Ryssland och andra länder. Då familjen vistats i flera länder behärskade dess medlemmar en mängd olika språk. Joh. 3 16 lästes i korus på 11 olika språk. Pastor Fetler höll även ett kort men gripande tal, tolkat av äldste sonen, varpå ett missionsoffer upptogs. Hjärtliga applåder kommo främlingarna till del, icke minst den lille kapellmästaren när han klättrade upp på ett bord och höjde taktpinnen. Kvällen blev väl för de flesta en upplevelse som sent skall glömmas.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 26 september 1938
N:r 222

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *