Landsbygden. Stånga.

STÅNGA.
Söndagsskolfest hölls förliden lördag hos Jakobson, Bosarve. Det var missionärsparet Röjerås, som stod för programmet, som blev givande och intressant genom deras berättelser från Kongos barnavärld. Fru Röjerås, som innan utresan till Kongo tagit livlig del i platsens religiösa verksamhet sjöng även på kikongo. Sång till strängmusik, kaffeservering och lek m. ingick även i programmet.
Festen inleddes av pastor G. Alstig, Hemse, och avslöts av ungdomssekr.
Edm. Brånäs.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 4 Juli 1938
N:r 150

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *