Landsbygden. Stånga.

STÅNGA.
En välbesökt missionsförsäljning hölls i Nya missionshuset på tisdagskvällen. Som inledning sjöngs sången ”Till verksamhet för Kristi skull”, varpå past. Alstig talade en stund över orden ”Låtom oss icke förtröttas att göra det goda”. Sedan utbjöds syföreningens syarbeten samt en del skänkta saker. Klubban sköttes med känd skicklighet av kamrer Hugo Nilsson, Hemse, och som köplusten var god, uppnåddes ett gott resultat till förmån för missionen.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 29 april 1938
N:r 97

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *