Landsbygden. Stånga.

STÅNGA, 27 mars.
Fredsföredrag hölls på lördagskvällen i Lutherska Missionshuset. Efter en sång och inledningsord av hr Efr. Jakobsson höll talaren, red. Th. Nelsson från Öland, sitt föredrag, vari han bl a. framhöll, att de nuvarande enorma rustningarna i världen ovillkorligen måste leda till en ny världsbrand, om icke våldets väg överges och man i stället hörtänkvärda föredraget, som tyvärr var fåtaligt besökt, visades en del ljusbilder från olika krig. Sedan en insamling gjorts till förmån för Spaniens nödlidande barn, avslöts mötet med sång och bön.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 29 mars 1938
N:r 72

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *