Landsbygden. Stånga.

STÅNGA, 3 jan.
Julfest. I söndags eftermiddag firade Metodistkyrkans söndagsskola hos Mårtenssons, Österlings, sin julfest efter ett trevligt program. Programmet omväxlade med gemensam sång, solosång, uppläsning. Barnen utförde ett par trevliga dialoger betitlade: ”Löftets stjärnor” samt ”Vi äro sju små juleljus”. Teol. stud. Torsten Lundblad samtalade med barnen om ”De vise männen från Österland”. Vi bjödos även på ett gott kaffe. Vidare förekom det naturligtvis lekar kring granen och mitt under den glada leken kom tomten med gåvor till barnen. Tre stycken av barnen erhöllo premie för flit i söndagsskolan. Till sist uttalade pastor Hermanson ett varmt tack till barnen för gott uppförande och till givarna till festen samt till hr Mårtensson, som välvilligt upplåtit lokal för söndagsskolan samt till gudstjänster.
Den trevliga festen var besökt av en mycket stor publik, som fyllde den stora salen samt dessutom fick taga plats 1 ett angränsande rum.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 5 Januari 1938
N:r 3

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *