Landsbygden. Silte.

SILTE.
Trettioårshögtid firade ungdomsföreningen Vårblomman i Silte i söndags eftermiddag.
I strålande solskensväder färdades både ungdom och äldre till Salemkapellet, där högtiden begynnte kl. 2 e. m. Efter inledningsord av stationsförest. J. Norrby och sång av Havdhems strängband, välkomnade fören:s ordf., lantbr. J. Kviberg, de församlade och redogjorde för mötesprogrammet.
Föreningens sekr., Dan. Norrby, föredrog en välformad översikt över de 30 årens arbete. Föreningen, som bildades av tio medlemmar, har nu ett medlemsantal av 32. Ett 75-tal personer ha under åren tillhört föreningen. Insamlade medel under de 30 åren belöpa sig till omkring 5,500: — kr. och härav har en ganska stor del gått till hednamission.
Efter sång av Havdhems manskör följde flera korta anföranden av medlemmar, som tillhört föreningen från dess början, samt föredrogs hälsningar från inbjudna som ej personligen voro med i högtiden. Efter kafferasten talade handl. G. Norrby och pastorerna Th.
Arvidsson och J. Gustafsson samt representanter för till högtiden inbjudna föreningar. Lärarinnan, fru Ingeg. Bergström, föredrog en hyllningsdikt o. Havdhemssångnarne deltogo villigt med såväl strängmusiksång som körsång och efter fyra timmars gemytlig samvaro avslöts högtiden på övligt sätt.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 31 Augusti 1938
N:r 200

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *