Landsbygden. Sanda.

Sanda, 27 jan.
Sanda kr. ungdomsförening höll sitt årsmöte på tisd. under pastor Themnérs ordförandeskap. Till ny styrelse valdes Emil Jacobson, ordf., Greta Johansson, v. ordf., Martin Lindgren, sekr., Kally Gustafsson, kassör. Arsmötet valde dessutom ett flertal kommittéer och ombud.

Gotlands Allehanda
Torsdagen 27 Januari 1938
N:r 21

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *