Landsbygden. Rute.

RUTE, 23 jan.
Den tredje provpredikan till den lediga kyrkoherdetjänsten hölls här 1 dag av kontraktsprosten A. Hedvall.
Dagens predikotext (Joh. 4: 27-42) utgjorde en direkt fortsättning på förra söndagens, varför kontraktsprost Hedvall gav en hastig återblick, där han påvisade hur liksom en röd tråd av kärlek och tro gick genom Jesu samtal med den samaritiska kvinnan.
Som överskrift på sin predikan ville prosten Hedvall sätta: ”Guds rike och vår tro”.
Kärleken är det högsta 1 tillvaron, och där kärleken finns, där finns också evigt liv. Aldrig tröttnade Jesus att tala, och han talade så, att han blev förstådd av alla — rättframt, enkelt, stillsamt, ofta i liknelser eller i anknytning till allmänna förhållanden.
Ringa var Guds rike, när Jesus kom, men när han gick bort, hade det kraft nog att leva och växa. Man hör i våra dagar ofta talas om att kristendomens träd är gammalt och murket, men dessa utsagor till trots fortfar det att växa och utbreda sina grenar, ty det bottnar med sina rötter ytterst i det gudomligas grund. Varje lyssnande människohjärta får bli delaktigt av Guds rike. ”Kommen till mig, I alle….” bjuder oss Jesus ännu i dag.
Tron på en allsmäktig och kärleksrik Fader tänder den hoppets strålande stjärna, som hjälper oss fram över våra besvärligheter här på jorden.
Guds mål är rikets utbredning och själarnas frälsning. Tron är den brygga, varigenom vi kunna finna denna väg.

RUTE, 24 jan.
En högtidlig begravning ägde i lördags rum i Rute kyrka, då stoftet efter den i unga år så hastigt från maka och barn bortgångne Ferdinand Svensson, Valla, vigdes till griftero.
Den avlidnes släkt, vänner och arbetskamrater samlades först vid Sundlings kaf, Valleviken, där en minnesstund hölls. Därefter ställdes i en kortege på sexton bilar färden till kyrkan. Under det att kistan inbars i kyrkan, utförde kantor Kihlén sorgemusik. Sedan ps. 484: 2 sjungits framträdde pastor like Hultmark till båren och höll ett anslående griftetal utgående från Matt 25: 13 ”Vaken för den skull, ty I veten icke dagen eller stunden. Efter den rituella jord-fästningsakten sjöngo de förnam ide ps. 221: 1, 3.
Vid graven blev den bortgångnes minne föremål för vackra hyllningar. Bland den rika skörden av kransar och blommor märktes en krans från arbetsledningen vid Valleviken, vilken nedlades av ingenjör Nordström, från den avlidnes forne arbetsgivare A. Bogren, Valla, Svenska grov- och fabriksarbetareförbundet, L. S. vid Valleviken och Stråå samt en hel rad privata kransar.
Officianten lyste slutligen frid över stoftet, varefter arbetarorganisationernas standar sänktes över graven.

Gotlands Allehanda
Tisdagen 25 Januari 1938
N:r 19

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *